Wyniki spotkań drużyn Józefovii z minionego weekendu: