Ankieta oceny pracy trenerów, kierownika drużyny oraz ogólnie całokształtu Klubu ?Józefovia? Józefów oraz Miasta Józefów w 2015r.

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem ?Roku piłkarskiego? 2015r. chcielibyśmy zapoznać się z Państwa opinią na temat uczestnictwa Państwa dziecka w ramach MLKS ?Józefovia? Józefów w roczniku 2005 w mijającym roku. Szczególnie zależy nam na uzyskaniu od Państwa rzetelnej informacji dotyczącej poziomu satysfakcji Państwa i dziecka, Państwa oczekiwań jak również oceny trenerów i kierownika drużyny z punktu widzenia zaangażowania, przygotowania merytorycznego, jakości prowadzonych zajęć oraz ich atrakcyjności.

Ankieta jest anonimowa. Wypełnienie jej zajmie ok. 30 min.

Prosimy o postawienie znaku X przy TAK/NIE, a w przypadku innego pytania udzielenie odpowiedzi opisowej.

Zapewniamy, że Państwa odpowiedzi, sugestie i propozycje zostaną szczegółowo przeanalizowane, i wykorzystane w celu zapewnienia Państwa dziecku warunków do optymalnego rozwoju w 2016r.

Z uwagi na to, że reprezentatywna próba dla badania Państwa satysfakcji to min. 30 ankiet uprzejmie prosimy o jej wypełnienie (oddzielnie przez każdego z rodziców).

Z góry dziękujemy za wszystkie Państwa sugestie.

I . Trenerzy : Karol Bednarczyk, Wiktor Wójcicki

 1. Czy Państwa dziecko z chęcią i satysfakcją uczestniczy w treningach w roczniku 2005?

TAK ?

NIE ?

 1. Co stanowi największe źródło satysfakcji lub brak satysfakcji podczas zajęć?

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 1. Czy podczas zajęć panuje przyjazna, sportowa atmosfera?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ?????????????????????????????????????????????

 1. Czy zajęcia prowadzone są w atrakcyjny sposób, czy są urozmaicone?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ?????????????????????????????????????????????

 1. Czy trenerzy indywidualnie podchodzą do każdego z zawodników? Czy wystarczająco dużo czasu poświęcają na wytłumaczenie ćwiczenia każdemu z zawodników?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ?????????????????????????????????????????????

 1. Czy trenerzy w swoich ocenach są obiektywni ? czy taką samą miarą oceniają każdego z zawodników?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ?????????????????????????????????????????????

 1. Czy trenerzy są zawsze przygotowani do zajęć?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ?????????????????????????????????????????????

 1. Czy Państwa zdaniem w przeciągu 2015r. dziecko rozwinęło się piłkarsko i nabyło nowych umiejętności?

TAK ?

Jeśli tak to, jakich: ??????????????????????????????????????.

NIE ?

Uwagi: ?????????????????????????????????????????????

 1. Czy potencjał Państwa dziecka jest wykorzystany w drużynie?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ?????????????????????????????????????????????

 1. Czy w wyniku uczęszczania na zajęcia ?Józefovii? Józefów Państwa dziecko potrafi efektywnie połączyć pozostałe obowiązki (szkoła, zajęcia językowe, zajęcia pozostałe) ?

TAK ?

NIE ? jeśli nie, czy potrzebujecie Państwo wsparcia ze stronu Klubu w tej sprawie.

Uwagi: ?????????????????????????????????????????????

 1. Czy rozważaliście Państwo rezygnację bądź zamierzacie zrezygnować z uprawiania piłki nożnej przez Państwa dziecko w Naszym Klubie?

TAK zamierzamy całkowicie zrezygnować ?

TAK zamierzamy kontynuować rozwój dziecka w innym klubie ?

Jakim? ?????????????????????????????????????????????

NIE ?

Uwagi: ew. przyczyna rezygnacji : ?????????????????????????????.

 1. Co było główną przesłanką w wyborze Naszego Klubu przy zapisaniu dziecka do MLKS Józefovia? Proszę o dokonanie stopniowania w skali od 1 do 6, gdzie 6 oznacza główną przesłankę wyboru, a 1 mniej istotną.

Prestiż Klubu ? Baza treningowa ? Bliskość/Położenie ?

Partnerstwo z Legią ? Jakość treningów/Trener ?

inne ? jakie: ????????????????????????????????????.

 1. Czy polecilibyście Państwo Nasz Klub dzieciom innych rodziców w celu zapisania się i uprawiania piłki nożnej?

Zdecydowanie TAK ?

TAK ?

NIE ?

Zdecydowanie NIE ?

Uwagi: ??????????????????????????????????????????

 1. Czy liczba zawodników biorących udział w zajęciach (max 34) jest?

Mała ? Zbyt duża ? Optymalna ?

Uwagi: ????????????????????????????????????????????

 1. Czy uważasz, że potrzebny jest podział grupy na dwie A i B ?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ?????????????????????????????????????????????

 1. Czy ew. podział na drużynę A i B zwiększy jakość i komfort na zajęciach, a także przyczyni się do szybszego wzrostu umiejętności dziecka?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ?????????????????????????????????????????????

 1. Czy w wyniku ew. podziału drużyna B powinna być zgłoszona do rozgrywek w ramach Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ?????????????????????????????????????????????

 1. Ocena trenerów:
 1. W skali od 1 do 6 (gdzie 1 oznacza bardzo niskie, a 6 ? bardzo wysokie) oceń kompetencje i wiedzę merytoryczną trenerów.

Karol Bednarczyk ?

Wiktor Wójcicki ?

Uwagi: ?????????????????????????????????????????????

 1. W skali od 1 do 6 (gdzie 1 oznacza bardzo niskie, a 6 ? bardzo wysokie) oceń przygotowanie trenerów do zajęć, meczy, turniejów.

Karol Bednarczyk ?

Wiktor Wójcicki ?

Uwagi: ?????????????????????????????????????????????

 1. W skali od 1 do 6 (gdzie 1 oznacza bardzo niskie, a 6 ? bardzo wysokie) oceń zaangażowanie trenerów podczas zajęć, meczy, turniejów.

Karol Bednarczyk ?

Wiktor Wójcicki ?

Uwagi: ?????????????????????????????????????????????

 1. W skali od 1 do 6 (gdzie 1 oznacza bardzo niskie, a 6 ? bardzo wysokie) oceń trenerów z punktu widzenia wpływu na wychowanie Twojego dziecka

Karol Bednarczyk ?

Wiktor Wójcicki ?

Uwagi: ?????????????????????????????????????????????

 1. Pozostałe uwagi i spostrzeżenie dotyczące pracy trenerów:

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

II. Kierownik Drużyny ? Wojciech Czapka

 1. Czy Twoim zdaniem funkcja kierownika drużyny jest potrzebna ?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ?????????????????????????????????????????????

 1. Czy jesteś na bieżąco informowany przez kierownika o wydarzeniach w Drużynie/Klubie/poza Klubem?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ?????????????????????????????????????????????

 1. Czy informacje przedstawiane na stronie www.jozefovia.pl dotyczące wydarzeń rocznika 2005 są atrakcyjne i czy spełniają Państwa oczekiwania?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: czego powinno być więcej ew. mniej? ??????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????

 1. Czy kierownik wywiązuje się z terminów w dostarczaniu/uzupełnianiu sprzętu sportowego?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ???????????????????????????????????????????????

 1. Czy ceny sprzętu sportowego są dla Państwa :

wysokie ?

optymalne ?

niskie ?

Uwagi: ???????????????????????????????????????????????.

 1. Czy kierownik w 2015r. dbał o różnorodność i atrakcyjność imprez i wydarzeń sportowych w roczniku 2005 :

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ???????????????????????????????????????????????

 1. Czy kierownik do wszystkich z Państwa podchodzi jednakową miarą i w taki sam sposób komunikuje się z Państwem?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ???????????????????????????????????????????????

 1. Czy zawsze możecie Państwo liczyć na pomoc i wsparcie ze strony Kierownika?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ???????????????????????????????????????????????

 1. Czy kierownik w relacjach z zawodnikami jest obiektywny ? czy taką samą miarą oceniają każdego z zawodników i traktuje wszystkich z jednakowym szacunkiem?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ?????????????????????????????????????????????

 1. Czy imprezy organizowane m.in. przez kierownika (Wigilia, obóz, grille, Piknik, wyjazd do muzeum Legii, wyjście na memoriał Kamili Skolimowskiej, mecze Rodzice kontra Dzieci, uczestniczenie w wyprowadzeniu piłkarzy Legii i Jagielonii podczas rozgrywek Ekstraklasy, komunikacja z Państwem przy wydatkowaniu środków od sponsora, uczestniczenie w wyprowadzeniu piłkarzy Józefovii i Bóbr Tłuszcz podczas rozgrywek LO, komunikacja w pozostałych sprawach związanych z Klubem spełniły oczekiwania zawodników i Państwa?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: czego jest za mało, ew. za dużo????????????????????????????..

????????????????????????????????????????????????????.

 1. W skali od 1 do 6 (gdzie 1 oznacza bardzo niskie, a 6 ? bardzo wysokie) oceń kompetencje i wiedzę merytoryczną kierownika.

Wojciech Czapka ?

Uwagi: ?????????????????????????????????????????????

 1. W skali od 1 do 6 (gdzie 1 oznacza bardzo niskie, a 6 ? bardzo wysokie) oceń przygotowanie kierownika do prowadzenia imprez i zajęć.

Wojciech Czapka ?

Uwagi: ?????????????????????????????????????????????

 1. W skali od 1 do 6 (gdzie 1 oznacza bardzo niskie, a 6 ? bardzo wysokie) oceń kierownika z punktu widzenia wpływu na wychowanie Twojego dziecka

Wojciech Czapka ?

Uwagi: ?????????????????????????????????????????????

 1. Pozostałe uwagi i spostrzeżenie dotyczące funkcji kierownika:

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

III. KLUB MLKS Józefovia Józefów.

 1. Czy Klub zapewnia Państwa dziecku prawidłowy rozwój w zakresie szkolenia?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ???????????????????????????????????????????????

 1. Czy wiecie Państwo, jaka jest misja Klubu?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ???????????????????????????????????????????????

 1. Czy jesteście Państwo na bieżąco informowani przez Klub (telefon, mailing, strona internetowa, ogłoszenia) o imprezach, wydarzeniach sportowych, turniejach, obozach, sklepiku firmowym, itp. ?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ???????????????????????????????????????????????

 1. Czy Klub w jasny i otwarty sposób komunikuje się w Państwem?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ???????????????????????????????????????????????

 1. Czy Klub jednakową miarą traktuje wszystkie roczniki, czy zapewnia jednakowe wsparcie oraz jednakowy komfort pracy trenerom?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ???????????????????????????????????????????????

 1. Czy Państwa zdaniem aktualna wysokość składki uwzględniając domowy budżet jest:

Za wysoka ?

Za niska ?

Optymalna ?

Uwagi: ???????????????????????????????????????????????

 1. Czy Klub dba o szczególnie uzdolnionych piłkarzy (zapewnienie indywidualnych treningów, nagrody, wyróżnienia publiczne, wyróżnienie w szkole, wyjazdy na szkolenia w innych klubach, zapewnienie sprzętu sportowego itp. )

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ???????????????????????????????????????????????

 1. Czy informacje przedstawiane na stronie www.jozefovia.pl dotyczące wydarzeń są atrakcyjne i czy spełniają Państwa oczekiwania? Proszę o ocenę strony w skali od 1 do 6, gdzie 1 to bardzo zła, a 6 doskonała.

TAK ?

NIE ?

Ocena strony internetowej ?

Uwagi: czego powinno być więcej ew. mniej? ??????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????

 1. Co należy usprawnić bądź zmienić w funkcjonowaniu Klubu?

????????????????????????????????????????????????..

????????????????????????????????????????????????..

???????????????????????????????????????????????..?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

 1. Czy Państwa kontakt i dostęp do członków Zarządu jest optymalny?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ???????????????????????????????????????????????

 1. Jaką regularną kwotę miesięcznie w zamian za dodatkowe korzyści (reklama firmy, aktualizacja reklamy i info o promocjach na stronie www.jozefovia.pl , imprezy sportowe, bilety wstępu na uroczystości sportowe, odznaczenie ?Lokalny Patriota : Wspieram Józę – Kocham Józefów) moglibyście Państwo dodatkowo przeznaczyć (nie licząc składki) na poczet wsparcia Klubu/Naszego Rocznika

do 50 zł/ mc ? 100 zł/ mc ? 200 zł/ mc ? 500 zł/m-c ? 1.000 i więcej ?

nie zamierzam dodatkowo wspierać Klubu ?

 1. W skali od 1 do 6 (gdzie 1 oznacza bardzo niskie, a 6 ? bardzo wysokie) oceń kompetencje i sposób zarządzania Klubem przez obecny Zarząd

kompetencje ?efekty działania ? cele ? przyjazność i relacyjność ?

Uwagi: ?????????????????????????????????????????????

IV. Miasto Józefów

 1. Czy władze miasta Józefów są przyjazne Józefovii i piłce nożnej w mieście?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ??????????????????????????????????????????..

 1. Czy wsparcie Miasta Józefów na rzecz Józefovii Józefów jest adekwatne do potencjału miasta (przychody)?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ???????????????????????????????????????????.

 1. Czy Miasto obejmuje swoją specjalną opieką szczególnie uzdolnionych zawodników?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ??????????????????????????????????????????

 1. Czy Miasto tworzy przyjazny klimat do rozwoju piłki nożnej i sportu w Józefovie?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ?????????????????????????????????????????

 1. Czy władze Miasta aktywnie uczestniczą w imprezach organizowanych przez MLKS Józefovia Józefów (turnieje, pikniki, Walne Zgromadzenie, spotkania, mecze) ?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ????????????????????????????????????????

 1. Czy środki przekazywane w formie dotacji na Nasz Klub przez Miasto są wystarczające?

TAK ?

NIE ?

Uwagi: ?????????????????????????????????????????????

 1. Czy wiesz jak nazywa się największe Stowarzyszenie działające w Józefowie?

?????????????????????????????????????????????..

 1. W skali od 1 do 6 (gdzie 1 oznacza bardzo niskie, a 6 ? bardzo wysokie) oceń przyjazność i wsparcie Naszego Klubu przez obecne władze Miasta.

Przyjazność/klimat ? wsparcie ? promocja piłki nożnej ?

Uwagi: ?????????????????????????????????????????????

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas ?