Ku pokrzepieniu serc i dalszej motywacji do ciężkiego treningu.