Poniżej frekwencja zawodników na zajęciach w wrześniu.

frekwencja