Drodzy rodzice i sympatycy Klubu,

w związku z zakończeniem 31 stycznia 2020 roku pracy w zarządzie stowarzyszenia przez dotychczasowego Prezesa oraz Wiceprezesa, składamy podziękowania Pani Ewie Komar oraz Panu Markowi Pałce za poświęcony czas i oddane serce przez wiele lat pracy na rzecz klubu. Jednocześnie informujemy, że w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania naszego klubu, w dniu 01.02.2020 został ukonstytuowany nowy zarząd stowarzyszenia MLKS Józefovia, w którego skład wchodzą:

Prezes – Sławomir Faliński

Wiceprezes – Cezary Kowalski

Wiceprezes – Damian Politański

Skarbnik – Mariusz Łaba

Sekretarz – Maciej Jabłoński

Członek zarządu – Grzegorz Ognicha

Członek zarządu – Tomasz Gołembiewski

Doradcą zarządu ds. prawno – finansowych został Michał Karp a specjalistą ds. Mediów Klubowych Kacper Onisk

Pragniemy nadmienić, że prowadzimy intensywne działania zapoznawcze mające na celu rozwiązanie bieżących problemów i usprawnienie funkcjonowania naszego Klubu we wszystkich obszarach jego działalności.

Sytuacja organizacyjno – finansowa, w jakiej w chwili obecnej znajduje się nasze stowarzyszenie, spowodowała, iż pierwszą uchwałą jaką zmuszeni byliśmy podjąć jest uchwała dotycząca zmiany wysokości składek.

W związku z powyższym, wysokość składek członkowskich dla naszych zawodników od dnia 1.03.2020r wynosić będzie 150 zł miesięcznie.

Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy Józefowa którzy w ostatnim roku dostarczyli lub w najbliższym czasie dostarczą do Klubu pierwszą stronę PITu potwierdzającą, że podatki płacą w Józefowie, zostaną objęci ulgą a ich składka wynosić będzie 130zł.

Składki niezmiennie należy wpłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto o numerze 22 2490 0005 0000 4530 5756 0747.

Żywimy nadzieję, że na starcie naszej pracy na rzecz klubu obdarzycie nas Państwo swoim zaufaniem. Głęboko wierzymy, że współpraca na linii rodzice – zarząd będzie owocna i satysfakcjonująca dla obu stron, a nasi młodzi zawodnicy dalej z uśmiechem będą podnosić swoje umiejętności piłkarskie w barwach ukochanej Józy.

Pragniemy nadmienić, że wszystkie osoby wchodzące w skład nowego zarządu oraz ich doradcy, swoje funkcję pełnić będą społecznie.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Zarząd MLKS Józefovia