Zarząd MLKS Józefovia informuje !

 

Ogłoszony został, przez Urząd Miasta i Gminy Józefów, otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród Mieszkańców Józefowa.

Ogłoszenie oraz dodatkowe materiały znajdują się na stronie BIP:

http://jozefow.bip.eur.pl/public/?id=152579

Środki przeznaczone na realizację zadania konkursowego  ?Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży zamieszkałych w Józefowie w zakresie piłki nożnej? wynoszą:

145 000 PLN

Na taką kwotę ofertę składa w imieniu MLKS Józefovia Józefów Zarząd Klubu.

Kwota ta jest identyczna, jaką Urząd Miasta przekazał, a MLKS Józefovia Józefów pozyskała na rok 2015.

Jednocześnie informujemy, budżet zapewniający płynne funkcjonowanie Klubu, opracowany na rok 2016 (na podstawie danych za rok 2014 oraz 2015 ) wynosi: 399 500 PLN