Szanowni Państwo!
przypominamy, że zgodnie z Regulaminem opłacania składek i wpisowego s kładka członkowska opłacana powinna być :
1.1. z góry

1.2. w terminie miesięcznym – do dnia 10-go każdego miesiąca

1.3. w formie przelewu bankowego, pocztowego na konto bankowe Stowarzyszenia w ING Bank Śląski,

Nr konta: 29 1050 1012 1000 0090 3026 1060

1.4. dopuszcza się regulowanie składek do kasy Klubu po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu

1.5. przez 12 miesięcy w roku, przy czym składka za miesiąc VII wynosi 10,00 zł (z wyłączeniem Seniorów), składka za miesiąc VIII wynosi 50% składki dla poszczególnych Sekcji i Członków (z wyłączeniem Seniorów i sekcji Aerobiku).

Dla przypomnienia prosimy o zapoznanie się z regulaminem: Regulamin opłacania składek i wpisowego

Zarząd MLKS „JÓZEFOVIA”