Za zgodą i wyborem rodziców podajemy do wiadomości i prosimy o pomoc finansową dla Błażeja.

Wpłat można dokonywać na konto
MLKS JÓZEFOVIA nr rachunku 39 1090 1753 0000 0001 3347 0518
w tytule: DAROWIZNA DLA BŁAŻEJA.