?Pobierz Dokument: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ? Marzec 2016

[pdf width=”100%” height=”400px” ]/dokumenty-pliki/Protokół-WZ-02.03.2016.pdf[/pdf]

?Pobierz Dokument: Protokół Komisji Wniosków i Uchwał

[pdf width=”100%” height=”400px” ]/dokumenty-pliki/Protokół-Komisji-WiU-WZ 02.03.2016.pdf[/pdf]

?Pobierz Dokument: Protokół Komisji Mandatowo Skrutacyjnej

[pdf width=”100%” height=”400px” ]/dokumenty-pliki/Protokół-Komisji-MS-WZ-02.03.2016.pdf[/pdf]

?Pobierz Dokument: Uchwały Walnego Zebrania

[pdf width=”100%” height=”400px” ]/dokumenty-pliki/Uchwały-WZ-02.03.2016.pdf[/pdf]

?Pobierz Dokument: Lista Obecności

[pdf width=”100%” height=”400px” ]/dokumenty-pliki/Lista-Obecności-WZ-02.03.2016.pdf[/pdf]