Przekazując 1 % wspierasz nasz Rocznik !

 

Kolejny rok nasz Klub ma możliwość uzyskania wsparcia z tytułu 1%.

W poprzednim roku dzięki Waszemu zaangażowaniu i przekazaniu 1 % nasz Rocznik zebrał łącznie kwotę 3.240.40 zł. co stanowiło 25 % środków zebranych przez Klub.

Zebrane środki w 100% przeznaczyliśmy na naszą drużynę m.in. organizację Wigilii, zakup indywidualnych kalendarzy na 2018r., zakup nowych szalików klubowych, uzupełnienie brakującego sprzętu oraz dofinansowanie do obozu zimowego.

Wszystkim, którzy wskazali nasz Rocznik w deklaracji podatkowej za 2016r. jeszcze raz Serdecznie Dziękujemy!!!

 

Dziękując pragniemy zachęcić Państwa do przekazania 1% za 2017r.

Liczymy, że każdy z Was zaangażuję się również w pozyskanie 1% od bliskich, znajomych i wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć naszą Drużynę.

Co zrobić, aby przekazać 1% na Rocznik 2005B?

Warunkiem koniecznym aby tak się stało jest wskazanie jako OPP numeru:

KRS:0000281226 oraz uzupełnienie –

celu szczegółowego : Miejski Ludowy Klub Sportowy „Józefovia” z dopiskiem Drużyny np. „2005B” .

Konieczne jest również wyrażenie zgody w deklaracji podatkowej na przekazanie swoich danych osobowych i np. nr telefonu na rzecz OPP. Pozwoli to na zidentyfikowanie osoby, która przekazała 1%.

Wszystkim, którzy już przekazali, a także tym, którzy zamierzają to zrobić Serdecznie Dziękujemy.