Szanowni Państwo,

Przypominamy iż Klub MLKS Józefovia działa na zasadzie stowarzyszenia, a co za tym idzie funkcjonuje w głównej mierze dzięki składkom opłacanym przez jego członków, zgodnie z uchwalonym Statutem.

Nieterminowe płacenie, lub bezpodstawne regularne uchylanie się od płatności składek członkowskich uniemożliwia Zarządowi sprawne prowadzenie Klubu oraz bezpośrednio wpływa na płynność finansową Stowarzyszenia stwarzając przy tym zagrożenie powstawania niepotrzebnego zadłużenia Klubu i zmuszając tym samym Zarząd do podejmowania odpowiednich kroków zapobiegawczych.

Mając na uwadze powyższe, prosimy zatem wszystkich naszych Członków o regularne oraz terminowe opłacanie składek członkowskich jak i również o pilne uregulowanie wszelkich zaległości.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji o aktualnym stanie opłaconych składek, prosimy o kontakt z biurem Klubu: biuro@jozefovia.pl

Dziękujęmy i załączamy sportowe pozdrowienia!

Zarząd MLKS Józefovia