Zbiórka 11.50, gramy w nowych strojach (proszę zwrócić uwagę na numery):

12 H E R D Z I K H U B E R T B R
7 W I L K I W O
21 K O C I S Z E W S K I M A T E U S Z
77 R Y M A N O W S K I K A R O L
9 R O W I C K I M A T E U S Z K P T
23 T R Z E C I A K P I O T R
10 M A L I N O W S K I J A K U B
20 S A N T O R E K M A T E U S Z
8 P R O C H O W S K I F I L I P
22 U Z A R S K I J A K U B
44 L E Ś N I E W S K I A L B E R T
Nr Nazwisko i imię zawodnika rezerwowego (wpisywać drukowanymi literami)
18 S A D O W S K I P A W E Ł
13 K A M A Ć J A K U B
1 C H M I E L O L A F B R
14 B U J A K J A K U B
5 J A K U B K O T W I Ń S K I
88 Ś L U B O W S K I S Z Y M O N

Pozostali zbiórka o 14.00 na sparing