W dniu 22.06.2016r. Walne Zebranie MLKS Józefovii Józefów dokonało wyboru członków Zarządu oraz Zarządu w następującym składzie:

Zarząd:

Prezes Zarządu – Ewa Komar
Zastępca Prezesa – Marek Pałka
Zastępca Prezesa – Paweł Kołodziej
Skarbnik – Sławomir Faliński
Sekretarz – Beata Krajewska
Gospodarz – Jacek Wojda

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Cezary Książek
Członek komisji – Grzegorz Ognicha
Członek komisji – Michał Orowiecki