W dniu 22.06.2016r. Walne Zebranie MLKS Józefovii Józefów dokonało wyboru członków Zarządu oraz Zarządu w następującym składzie:

Zarząd:

Prezes Zarządu – Ewa Komar
Zastępca Prezesa – Marek Pałka
Zastępca Prezesa – Mariusz Łaba
Skarbnik – Sławomir Faliński
Członek Zarządu – Grzegorz Ognicha
Członek Zarządu – Jacek Wojda
Członek Zarządu – Arkadiusz Stopa

Komisja Rewizyjna:

Beata Krajewska
Paweł Kołodziej
Paweł Kuzioła