Wyniki z ankiety badań satysfakcji Rocznika 2005 MLKS Józefovii Józefów.

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy wyniki ankiety przeprowadzonej w grudniu 2015r. wśród rodziców Rocznika 2005 naszego klubu.

Łącznie w ankiecie wzięło udział 41 osób. Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za podzielenie się z nami uwagami oraz wszystkimi zawartymi spostrzeżeniami, propozycjami rozwiązań oraz oceną pracy trenerów, kierownika.

Opracowując ankietę, zależało nam na uzyskaniu od Państwa rzetelnej informacji dotyczącej poziomu satysfakcji Państwa i dziecka, Państwa oczekiwań jak również oceny trenerów i kierownika drużyny z punktu widzenia zaangażowania, przygotowania merytorycznego, jakości prowadzonych zajęć oraz ich atrakcyjności.

Za wszystkie oceny zarówno te pozytywne, jak i te mniej przychylne wszystkim serdecznie dziękujemy.

Pragniemy zapewnić, iż wszystkie Państwa odpowiedzi, sugestie i propozycje zostaną szczegółowo przeanalizowane, i wykorzystane w celu zapewnienia Państwa dziecku nie tylko piłkarskiego rozwoju, ale również 100% satysfakcji.

Poniżej wyniki ankiety w ujęciu % oraz informacje o udzielonych odpowiedziach opisowych.

Kolejnym naszym krokiem jest opracowanie wspólnie z trenerami działań oraz konkretnych rozwiązań, które wpłyną na zdecydowaną poprawę Państwa satysfakcji.

Wyniki ankiety satysfakcji_2005MLKS Józefovia