ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia MLKS „JÓZEFOVIA”
zwołuje w dniu 21 czerwca 2017 roku (środa)
o godzinie 18:30 w pierwszym terminie
a o godzinie 18:45 w drugim terminie
w budynku przy ul. Dolnej 19 w Józefowie

Otwórz ogłoszenie: Walne Zebranie 21-06-2017