Niedziela, godz. 9.30 w klubie i zielonych strojach.