OGŁOSZENIE
Zarządu MLKS Józefovia

Zarząd MLKS Józefovia Józefów informuje, że:

W dniu 29 grudnia 2015 Zarząd w głosowaniu jawnym po przeanalizowaniu budżetu Klubu na rok 2016, jednomyślnie podjął uchwałę o wysokości składek członkowskich.

Z dniem 01 lutego 2016 wszystkich Członków Stowarzyszenia obowiązują następujące składki:

110 PLN miesięcznie dla mieszkańców Miasta i Gminy Józefów

120 PLN miesięcznie dla członków stowarzyszenia zamieszkałych poza Miastem i Gminą Józefów

Obowiązek opłacania składek obowiązuje w okresie treningowym oraz rozgrywkowym.

Uchwała z dnia 29 grudnia 2015 zmienia wysokość składek uchwalonych w dniu 13 sierpień 2013 (uchwały w załączniku).

Przypominamy, że z dniem 01 stycznia płatności składek dokonywać możemy jedynie na numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski

29 1050 1012 1000 0090 3026 1060

Zarząd MLKS Józefovia Józefów informuje, że w związku z faktem iż zbieralność składek pomimo stosowanych działań monitujących oraz wezwań do zapłaty z końcem roku 2015 wynosi 70%,  zarząd podejmuje następującą decyzję i przekazuje ją sztabowi trenerskiemu do realizacji:

Z dniem 01 lutego 2016 członkowie klubu / zawodnicy, którzy nie mają uregulowanych płatności składek do stycznia 2016  włącznie lub nie uzyskali pisemnego zwolnienia z ich opłacania (podpisanego przez członka zarządu), nie będą brali udziału w zajęciach treningowych oraz rozgrywkach do czasu ich uregulowania (archiwalne wezwanie do zapłaty wskazujące dotychczasową ścieżkę działań zarządu w załączniku).